Strona główna

 

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŚWIDWINIE.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn-Zdrój

telefon/fax  94 36-64-848

adres e-mail:/tel.kom.

sekretariat:sekretariat@pcprpolczynzdroj.pl tel. 94 366-48- 48

dział ds. pomocy instytucjonalnej:eb@pcprpolczynzdroj.pl   tel. 530-031-023

dział świadczeń: swiadczenia@pcprpolczynzdroj.pl  tel. 530-031-023

dział pieczy zastępczej: piecza@pcprpolczynzdroj.pl  530-032-187

dział dofinasowań ze środków PFRON: pfron@pcprpolczynzdroj.pl   530-056-452

dział księgowości: ksiegowosc@pcprpolczynzdroj.pl  530-031-023

Regionalne Centrum Kryzysowe : rck@pcprpolczynzdroj.pl  tel. 531-572-825

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie utworzone zostało na podstawie uchwały Nr IV/1/98 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 1998r. Centrum jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Świdwinie.