Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. „Samodzielność zobowiązuje” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Połczyn Zdrój, dnia 04.06.2014r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej I. Zamawiający Pełna nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie REGON: 330962551 NIP: 672-17-25-038 Telefon (94) 366 48 48 faks ( 94) 366 48 48 e-mail: pcpr_polczynzdroj@op.pl Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Przedmiotem oferty było „Doradztwo w sprawie zamówień publicznych przy realizacji projektu „Samodzielność zobowiązuje ” Zestawienie ofert: NR OFERTY NAZWA CENA UWAGI 1 Ireneusz Otfinowski ul. Polna 19b 78-320 Połczyn-Zdrój 1.000 zł./h brutto za całość zadania Wybór oferty Oferta nr : 1 O wyborze zadecydowała korzystna oferta, która spełniała wymogi zapytania ofertowego z dnia 27.05.2014r.