INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KADRY PRACOWNIK SOCJALNY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KADRY PRACO

53 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE KADRY DO RCK

INFORMACJA O WYBORZE KADRY DO RCK

53 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE KADRY DO RCK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KADRY DO RCK

52 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE-KADRA RCK

OGŁOSZENIE KADRA RCK

57 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 1-KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1-KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁ NR 2-OŚWIADCZENIE KANDYDATA DOT.PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ NR 2-OŚWIADCZENIE KANDYDATA DOT.PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE KANDYDATA ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNEJ

ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE KANDYDATA ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNEJ

13.5 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

20 KBPobierzPodgląd pliku