Zestawienie zmian w fj

503 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat (1)

597 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w fj

503 KBPobierzPodgląd pliku

Inrormacja dodatkowa

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Inf.dod.

331 KBPobierzPodgląd pliku
331 KBPobierzPodgląd pliku

BILANS

BILANS 2019

806 KBPobierzPodgląd pliku