INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

204 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

250 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu (4)

Ogłoszenie o zamówieniu (4)

478 KBPobierzPodgląd pliku

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 do IWZ - oferta cenowa (1)

zał. nr 1 do IWZ - oferta cenowa (1)

877 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 do IWZ

zał. nr 2 do IWZ

876 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 do IWZ

zał. nr 3 do IWZ

875 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 do IWZ

zał. nr 4 do IWZ

876 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 do IWZ

zał. nr 5 do IWZ

871 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 do IWZ - wzór umowy

zał. nr 6 do IWZ - wzór umowy

292 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 7 do Instrukcji - ramowy program wyjazdu ON

Zał nr 7 do Instrukcji - ramowy program wyjazdu ON

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał nr 8 wzór Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zał nr 8 wzór Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

0.9 MBPobierzPodgląd pliku