KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

214 KBPobierzPodgląd pliku

KOREKTA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

KOREKTA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

249 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE

780 KBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

878 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

874 KBPobierzPodgląd pliku
874 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

448 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu

865 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 7 informacja o ochronie danych osobowych

34 KBPobierzPodgląd pliku