INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

202 KBPobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

251 KBPobierz

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3.9 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20.07.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20.07.2018

787 KBPobierz

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

0.9 MBPobierz

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

878 KBPobierz

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

874 KBPobierz

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierz

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

448 KBPobierz

Załcznik nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu

Załcznik nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu

864 KBPobierz

Zał nr 7 informacja o ochronie danych osobowych

Zał nr 7 informacja o ochronie danych osobowych

34 KBPobierz