zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

176 KBPobierzPodgląd pliku

WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA 5 2018

WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA 5 2018

216 KBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

775 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

878 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

874 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

448 KBPobierzPodgląd pliku

Załcznik nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu

Załącznik nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu

864 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 7 informacja o ochronie danych osobowych

Zał nr 7 informacja o ochronie danych osobowych

34 KBPobierzPodgląd pliku