informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 KBPobierz

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 3/2018

46 KBPobierz

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 3/2018

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 3/2018

52 KBPobierz

instrukcja

instrukcja

223 KBPobierz

instrukcja

instrukcja

475 KBPobierz

ogłoszenie

ogłoszenie

299 KBPobierz

ogłoszenie

ogłoszenie

239 KBPobierz

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty-

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

0.9 MBPobierz

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ON

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ON

875 KBPobierz

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

871 KBPobierz

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierz

ZAŁ NR 5-WZÓR UMOWY

ZAŁ NR 5-WZÓR UMOWY

413 KBPobierz

ZAŁ. NR 6 Ramowy program wyjazdu

ZAŁ. NR 6 Ramowy program wyjazdu

217 KBPobierz