informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze oferty

40 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców

Załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców

877 KBPobierz

INSTRUKCJA-ZMIANA TREŚCI

INSTRUKCJA-ZMIANA TREŚCI

373 KBPobierz

INSTRUKCJA -ZMIANA TERŚCI

INSTRUKCJA -ZMIANA TREŚCI

231 KBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA

OGŁOSZENIE-ZMIANA

279 KBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA

OGŁOSZENIE-ZMIANA

288 KBPobierz

OGŁOSZENIE o zmianie treści postępowania nr PCPR 2/ 2018

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 2/2018

199 KBPobierz

zał. nr 2 oświadczenie

zał. nr 2 oświadczenie

507 KBPobierz

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług

871 KBPobierz

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierz

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy zajęcia kompensacyjne (

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy zajęcia kompensacyjne

403 KBPobierz

załącznik nr 6 do Instrukcji

załącznik nr 6 do Instrukcji

396 KBPobierz