Informacja o podpisaniu umowy

Informacja o podpisaniu umowy

177 KBPobierz

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

177 KBPobierz

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 2/2017

166 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 2/2017

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 2/2017

185 KBPobierz

załącznik nr 6

załącznik nr 6

112 KBPobierz

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty ON

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty ON

0.9 MBPobierz

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ON

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ON

875 KBPobierz

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług ON-1

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług ON-1

870 KBPobierz

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób ON-1

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób ON-1

0.9 MBPobierz

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd ON

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd ON

0.9 MBPobierz

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

221 KBPobierz

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

472 KBPobierz

OGŁOSZENIE STR 2

OGŁOSZENIE STR 2

220 KBPobierz

OGŁOSZENIE STR.1

OGŁOSZENIE STR 1

292 KBPobierz