Informacja o podpisaniu umowy

Informacja o podpisaniu umowy

177 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

177 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 2/2017

166 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 2/2017

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 2/2017

185 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 6

załącznik nr 6

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty ON

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty ON

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ON

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ON

875 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług ON-1

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług ON-1

870 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób ON-1

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób ON-1

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd ON

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd ON

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

221 KBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

472 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE STR 2

OGŁOSZENIE STR 2

220 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE STR.1

OGŁOSZENIE STR 1

292 KBPobierzPodgląd pliku