ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą

ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą

159 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

180 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 1/2017

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 1/2017

255 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 1/2017

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 1/2017

247 KBPobierzPodgląd pliku

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

194 KBPobierzPodgląd pliku

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

455 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

875 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług-1

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług-1

870 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu Świdwin młodzież

Zał nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu Świdwin młodzież

861 KBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

194 KBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DLA WYKOWAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

281 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie str 2

216 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie strona 1

279 KBPobierzPodgląd pliku