ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą

ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą

159 KBPobierz

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

180 KBPobierz

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 1/2017

Wyjaśnienia do treści postępowania nr PCPR 1/2017

255 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 1/2017

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania nr PCPR 1/2017

247 KBPobierz

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

194 KBPobierz

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

„Instrukcja dla wykonawców po zmianach z dnia 29.11.2017 r.”.

455 KBPobierz

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty

0.9 MBPobierz

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

875 KBPobierz

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług-1

Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług-1

870 KBPobierz

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób

0.9 MBPobierz

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd

0.9 MBPobierz

Zał nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu Świdwin młodzież

Zał nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu Świdwin młodzież

861 KBPobierz

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

194 KBPobierz

INSTRUKCJA DLA WYKOWAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

281 KBPobierz

Ogłoszenie str 2

216 KBPobierz

Ogłoszenie strona 1

279 KBPobierz